Het asfalt dat waterdoorlatend is zodat regen in het grondwater terechtkomt.


waterdoorlatend

Revolutionaire verharding die water doorlaat

Drainphalt is een innovatieve verharding voor de aanleg van parkings, opritten en wegenis rond gebouwen. Doordat deze asfaltverharding waterdoorlatend is, wordt de installatie van buffers en riolen overbodig. Het asfalt buffert het regenwater, zodat het geleidelijk aan doorsijpelt tot in het grondwater. Dit maakt van Drainphalt dé oplossing voor een bekend milieuprobleem: doordat we in België blijven verharden daalt het grondwaterpeil. Van alle oppervlakken in België is er 14% verhard en niet waterdoorlatend.

watertoetsproof

Drainphalt doorstaat de watertoets

Al jaren kampen we in België met overstromingen, doordat er te veel oppervlaktewater te snel in onze rioleringen en afvoerkanalen terechtkomt. Daarom is de watertoets één van de vereisten om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen. Die stelt dat wanneer je een oppervlakte wilt verharden, je voor voldoende infiltratiecapaciteit van de bodem moet zorgen. Drainphalt is een verharding die speciaal ontwikkeld werd om de watertoets te doorstaan.

drainerend vermogen

Een buffer die kosten- en plaatsbesparend is

Het drainerende vermogen van Drainphalt zorgt dat je niet alleen kosten bespaart maar ook plaats. De verharding slaat het regenwater tijdelijk op vooraleer het af te geven aan de ondergrond. Wanneer je kiest voor dit innovatieve asfalt, hoef je dus geen riolering, watergreppels, afvoerroosters, opslagtanks, bufferbekkens of grachten aan te leggen. Dit maakt de aanleg van Drainphalt makkelijker in vergelijking met een andere asfalt.

ecologisch

Milieuvriendelijk en aangenamer om aan te leggen

Het Drainphalt asfaltmengsel wordt geproduceerd bij een lagere temperatuur, waardoor er minder energie wordt verbruikt én minder CO2 vrijkomt. Dit betekent ook dat je het bij een lagere temperatuur kan aanleggen. Dat maakt de aanleg ervan ook heel wat aangenamer voor onze wegenwerkers. Kortom: Drainphalt biedt niets dan voordelen!

Drainphalt test

1 maand neerslag in 1 keer


Goed voor het milieu én voor wie het aanlegt.


Contacteer ons

Velden met een * zijn verplicht.

Boerenkrijgstraat 133
BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 569 965
info@drainphalt.be
BTW BE 0466.256.432
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen